Březen

Datum Den Text
8. 3. Po Blok ON, prima A 1.–3. VH, prof. Dovčiaková (uč. 309)
Pilotní zkouška DSD I, tercie D, vybraní žáci kvarty D, 1.–2. VH, prof. von Vorst, prof. Cafourek
10. 3. St Písemná zkouška DSD I, tercie D, vybraní žáci kvarty D, prof. von Vorst, prof. Cafourek
15. 3. Po Blok ON, prima C 1.–3. VH, prof. Dovčiaková (uč. 309)
17 .3. St Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05
Pracovní porada všech vyučujících, 15:00
19.–26. 3. Výměnné pobyty s part. školami Bremerhaven a Straubing, kvinta D Nj 1+Nj 2, prof. Marková, Floriánová, Cafourek, ?
bude upřesněno Matematický klokan, primy A,C,D celá třída, z ostatních tříd přihlášení studenti, 5.–6. VH, prof. Kaňková
22. 3. Po Blok ON, prima D 1.–3. VH, prof. Dovčiaková (uč. 309)
?? DSD I ústní zkoušky, tercie D, část kvarty D, vybraní studenti A/C tříd, prof. Cafourek, von Vorst
?? JDI, školní kolo, kvinta D, kvarta D, 7.–8. VH, prof. von Vorst, prof. Cafourek