Jak se schvalují zákony v EU?

8. 4. 2018

Ve středu 4. 4. si legislativní proces EU vyzkoušeli studenti - zájemci z kvint.
Projekt vedl pan Jiří Hladík, který v EU již mnoho let pracuje. A že má svou práci rád a rozumí jí, dokazoval po celou dobu interaktivní hry. Studenti byli rozděleni na skupinu členských států Rady EU a členy Evropského parlamentu. Evropskou komisi, která má právo iniciovat legislativní návrhy, zastupoval pan Hladík.
Hra se tentokrát týkala tématu DRŽENÍ ZBRANÍ. Jednalo se o deset druhů zbraní, od „kalašnikova“ po vzduchovku, včetně sportovní pušky na biatlon. Právě ta se stala asi nejkontroverznější zbraní z hlediska uzákonění možnosti držení: nelegální – povolená - registrace – - volné držení.
Po rušných diskusích a vzájemných argumentacích došlo nakonec v závěrečném „trilogu“
(Rada, Parlament, Komise) ke shodě. Pravda, ne všichni byli spokojeni na 100%, ale tak už demokracie funguje…
O tom, že nešlo o zbytečnou aktivitu, svědčí názory studentů:
...bylo to interaktivní, neupadl jsem do nudy…měla jsem šanci názorně pochopit funkci legislativního procesu...pan Hladík působil vřele, aktivně a připraveně...uměl problematiku dobře vysvětlit...nevěděla jsem, co čekat, téma držení zbraní mě moc nezaujalo, ale následně mě celý průběh projektu bavil...bavilo mě debatovat s ostatními...byli jsme schopni argumentovat...velice příjemné, užitečné, teď máme rozhodně lepší představu…

Zuzana Dvořáková