Chemická olympiáda - kategorie B

5. 6. 2018

Letošního ročníku Chemické olympiády kategorie B se zúčastnili čtyři stateční soutěžící:
Irena Nachtigalová (4.D), Martin Tvrdík (4.A), Tomáš Jedlička (5.D) a Matěj Straka (5.A).
V teoretické části školního kola se účastníci soutěže zabývali reaktivitou a vlastnostmi halogenů, nechyběly ani složitější výpočty z oblasti gravimetrie. Dále se studenti potýkali se sérií úloh o aromatických sloučeninách, vzájemnými přeměnami funkčních skupin na aromatickém jádře, direktivitou funkčních skupin, indukčními a mezomerními efekty, konstituční izomerií.
Praktická část školního kola byla rovněž zaměřena na sloučeniny prvků 17. skupiny periodické tabulky. Navíc studenti museli zvládnout princip titrační stechiometrie.
Školní kolo se všem soutěžícím vydařilo a do krajského kola postoupili dva studenti Gymnázia Na Pražačce, Tomáš Jedlička a Martin Tvrdík. Oba dva se vzorně připravili a stali se úspěšnými řešiteli.
Všem čtyřem účastníkům Chemické olympiády kategorie B děkujeme za skvěle odvedenou práci a za vzornou reprezentaci školy.
Přejeme Vám mnoho dalších úspěchů.

Předmětová komise chemie