Ceník zkoušek

Ceník zkoušek platný od 1. 9. 2019

Pro skládání zkoušek na našem gymnáziu (Paper Based PB, Computer Based CB, Speaking in the Test Center) jsou ceny stanoveny následovně:

 

Úroveň zkoušky

International ESOL - PB or CB

(písemná zkouška)

International SESOL

(ústní zkouška)

Preliminary A1

1 000,- Kč

1 000,- Kč

Access A2

1 100,- Kč

1 100,- Kč

Achiever B1

1 300,- Kč

1 300,- Kč

Communicator B2

1 900,- Kč

1 900,- Kč

Expert C1

2 000,- Kč

2 000,- Kč

Mastery C2

2 200,- Kč

2 200,- Kč

 

Pokud využijete možnost složení zkoušky on-line, platí pro Vás následující ceník:

Online proctored exams 

Úroveň zkoušky

International ESOL

(písemná zkouška online)

International SESOL

(ústní zkouška online)

Achiever B1

1 300,- Kč

1 300,- Kč

Communicator B2

1 800,- Kč

1 800,- Kč

Expert C1

2 000,- Kč

2 000,- Kč

Mastery C2

2 300,- Kč

2 300,- Kč

 

Platby zasílejte na účet školy s přiděleným variabilním symbolem.