Toto jsou nové stránky Gymnázia Na Pražačce. Staré stránky jsou na adrese www.gym‑prazacka.cz.

Adaptační kurz

11. 10. 2018

Adaptační kurz je seznamovací kurz na několik dní. Koná se většinou na začátku školního roku a jeho účelem je, aby se noví žáci co nejvíce poznali. Na adaptačním kurzu se hrají různé seznamovací a stmelovací hry, například Srdce, kdy se musí hráči dohodnout na jednom z pěti řešení.
Na kurzu se také učíme důvěřovat ostatním spolužákům, a proto jsme si zkusili tzv. pád důvěry. Mně osobně adaptační kurz velmi pomohl; ve své nové třídě jsem nikoho neznala, a teď znám všechny křestním jménem a některé i příjmením. Doporučuji, aby se všichni účastníci zapojovali do her a nedrželi se od ostatních stranou, protože tak se seznámíte nejlépe.
Já i mí spolužáci jsme si adaptační kurz velmi užili a myslíme si, že je to skvělá akce.

Karolína Kofroňová, 1. C