Formy a úrovně zkoušek

Zkoušky Language Cert jsou velmi flexibilní. Naše gymnázium nabízí složení písemných i ústních zkoušek na úrovních A1 - C2. Stačí si vybrat. Ústní a písemnou zkoušku lze oddělit. Věříte si více v mluvené angličtině? Složte písemnou zkoušku na nižší úrovni a ústní zkoušku na vyšší úrovni. I takovou možnost zkoušky Language Cert nabízejí.

Úrovně zkoušek:

 • Jazykové zkoušky LanguageCert respektují systém Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Zkoušku lze skládat na úrovních A1, A2, B1, B2, C1 a C2.
 • Písemná zkouška zahrnuje 3 části - poslech (listening), čtení s porozuměním (reading) a psaní (writing). 
 • Ústní zkouška zahrnuje 4 části, které se zaměřují na:
  • schopnost sdělovat osobní údaje (jméno, země původu apod.) a odpovídat na otázky;
  • schopnost adekvátně reagovat v běžných společenských situacích typu konverzace s přáteli, v restauraci, na pracovní schůzce;
  • schopnost diskutovat včetně výměny informací a názorů mezi partnery;
  • schopnost samostatně mluvit o tématu s krátkou 30vteřinovou přípravou.
 • Pro každou úroveň je stanoven seznam dovedností, témat a gramatických jevů (tzv. sylabus), které budou předmětem zkoušky a které byste měli zvládnout, abyste uspěli.

Časovou náročnost jednotlivých úrovní zkoušek ilustruje následující tabulka.

Úroveň zkoušky

Listening

Writing + Reading

Speaking

Seznam dovedností ke zkoušce

Preliminary A1

20 min.

80 min.

6 min.

Sylabus zkoušky pro úroveň A1

Access A2

20 min.

80 min.

9 min.

Sylabus zkoušky pro úroveň A2

Achiever B1

30 min.

130 min.

12 min.

Sylabus zkoušky pro úroveň B1

Communicator B2

30 min.

130 min.

13 min.

Sylabus zkoušky pro úroveň B2

Expert C1

30 min.

160 min.

15 min.

Sylabus zkoušky pro úroveň C1

Mastery C2

30 min.

160 min.

17 min.

Sylabus zkoušky pro úroveň C2

Formy zkoušek

 • Písemná zkouška se realizuje třemi formami:
  • Paper Based - Odpovědi se zaznamenávají na papír.
  • Computer Based - Odpovědi se zaznamenávají do počítače.
  • Online - ke zkoušce se zaregistrujete na LanguageCert, ale konáte ji z domova. Je třeba mít k dispozici počítač s přenosnou webkamerou nebo notebook s webkamerou. 

 

 • Ústní zkouška se realizuje dvěma formami:
  • Speaking in the Test Center - zkoušku naše gymnázium neorganizuje. Průvodcem zkoušky je vyškolený učitel anglického jazyka. Odpovědi se zaznamenávají na diktafon.
  • Speaking online - ke zkoušce se zaregistrujete na webových stránkách LanguageCert, ale konáte ji z domova. Opět je třeba mít k dispozici počítač s přenosnou webkamerou nebo notebook s webkamerou a mikrofon. Průvodcem zkoušky je on-line tutor. 

Vzorové testy

Vzorové testy pro všechny úrovně zkoušek najdete zde: https://www.languagecert.gr/en/Qualifications/Preparation-Material/Pages/Download-Preparation-Material.aspx