Toto jsou nové stránky Gymnázia Na Pražačce. Staré stránky jsou na adrese www.gym‑prazacka.cz.

Chemická olympiáda – kategorie C

5. 6. 2018

Úlohy chemické olympiády pro kategorii C, která je určena pro studenty tercií a kvart, byly letos zaměřené na biogenní prvky. V rámci domácí přípravy si museli studenti nejen nastudovat roli těchto prvků v lidském organismu, ale také jejich výskyt a reakce.
Školního kola této kategorie se letos zúčastnilo celkem devět studentů. Vítězkou se stala Natálie Sovová z kvarty A, která postoupila do krajského kola, které se konalo 18. dubna 2018. Natálie se umístila na vynikajícím 4. místě a zaslouží si velkou gratulaci. Moc blahopřejeme a děkujeme Natálii za vzornou reprezentaci školy.
Kategorie C – školní kolo:
1. místo Natálie Sovová kvarta A 133,6 bodů
2. místo Veronika Beránková kvarta A 132,5 bodů
3. místo Vendula Prázná kvarta A 120,3 bodů
Děkujeme všem soutěžícím za čas, který věnovali přípravě.

Předmětová komise chemie