Gymnázium Na Pražačce
   
Velikost písma

Třídní učitelé a zástupci

Tisk

Třída Třídní učitel
Zástupce
Prima A PhDr. Jaroslav Tulka Mgr. Jana Pavlíčková
Prima C PaedDr. Lukáš Klíma Mgr. Ondřej Poláček
Prima D Mgr. Jana Marková Bc. Tomáš Měkota
Sekunda A RNDr. Jiří Macela PhDr. Lenka Libá
Sekunda C Mgr. Zuzana Dvořáková Mgr. Jan Tříska
Sekunda D PhDr. Sylvie Ošťádalová
PhDr. Alena Floriánová
Tercie A Mgr. Daniela Halamková Mgr. Jana Chladová
Tercie C Mgr. Štěpánka Kaňková MgA. Jolana Kahounová
Tercie D Mgr. Lenka Pejčochová
Mgr. Petra Šmardová
Kvarta A
RNDr. Milena Pacáková PaedDr. Jaromír Musil
Kvarta C Mgr. Květa Plajnerová RNDr. Luboš Moravec
Kvarta D Mgr. Libuše Izáková Mgr. Iveta Trunečková
Kvinta A RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D.
Ing. Zuzana Dočekalová
Kvinta C Mgr. Radek Kalač Mgr. Luděk Zeinert
Kvinta D Christine Cafourková Mgr. Dobromila Janáčová
Sexta A Mgr. Zora Holanová Petr Rams, DiS.
Sexta C Mgr. Daniela Emanovská Mgr. Jiří Pavlíček
Sexta D PaedDr. Miroslava Tužová PhDr. Veronika Válková