Gymnázium Na Pražačce
   
Velikost písma

Roční plán práce

Tisk

Upozornění! Jedná se pouze o rámcový plán.

Září

1. – 7. 9. Výběrový poznávací zájezd do Anglie, prof. Tužová, Klíma
4. 9.
8:30 hod. zahájení školního roku
4. – 5. 9. Třídnické práce
4. – 7. 9. Seznamovací kurz pro žáky primy A, primy C, prof. Dočekalová, Poláček
4. – 8. 9. Seznamovací a jazykový kurz v Haidmühle, prima D, prof. Janáčová, Hofmann
5. 9. IQ landia Liberec, sexta A, prof. Moravcová
8. 9. Třídnické práce primy A, C
11. 9.
Společná a profilová ústní část MZ – podzimní termín, zahájení v 8:00
11. 9. Třídnické práce primy D
11. – 12. 9. Teambuilding kvarta D, Stará Živohošť, prof. Ošťádalová, Mgr. Holá ve spolupráci s ag. Sebespolu
12. 9.
Setkání v rámci oslav 60 let Gymnázia Na Pražačce v budově školy, zahájení 17:00
13. 9. Písemná profilová MZ z matematiky – podzimní termín, zahájení 8:00
14. 9. Společenský večer v kině Aero
15. 9. Písemná profilová MZ z AJ – podzimní termín, zahájení 8:00
15. – 22. 9. Výměnný zájezd do Bremerhavenu, kvinta D, prof. Janáčová, Hofmann
15. – 22. 9. Výměnný zájezd do Straubingu, kvinta D, prof. Libá, Komardinová
15. – 22. 9. Výměna s part. školou Schwäbisch Gmünd, tercie D, prof. Marková, Cafourková
15. – 22. 9. Výměna s part. školou Schwäbisch Gmünd, tercie D, prof. Floriánová, Pavlíčková
27. 9. Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05
Pracovní porada všech vyučujících 15:00
28. 9.
Státní svátek
29. 9.. Ředitelské volno

Říjen

3. – 4. 10. Studentské volby, prof. Dvořáková
4. 10. Památník Karla Čapka ve Strži, sexta D, prof. Janáčová, Cafourková
4. 10. Blok prevence – poruchy příjmu potravy, sekunda D 1. – 3. VH, sekunda C 4. – 6. VH
5. 10. Čtyři kroky do Nového světa - sekunda D a C, 3.-6. VH (odchod od školy v 9:00), Dovčiaková, Emanovská
11. 10. Blok prevence – poruchy příjmu potravy, sekunda A 1. – 3. VH, prevence šikany a agresivního chování, prima C 4. – 6. VH
12. 10. Blok občanské nauky, sekunda D, 1. – 3. VH, prof. Chladová
13. 10. Blok prevence – prevence šikany a agresivního chování, prima A 1. – 3. VH, prima D 4. – 6. VH
13. – 15. 10. Výjezdní zasedání, pracovní porada
19. 10. Prevence – kyberšikana, prima A 1. VH, prof. Chladová
19. 10. Terezín, seminář. Kvarta A, D
20. 10. Divadelní představení Maxe Mauera v německém jazyce, Salesiánské divadlo, sekunda D, 1. – 5. VH, prof. Markov
26. – 27. 10. Podzimní prázdniny
31. 10. Halloween – org. kvinty

Listopad

14. 11. Uzavření klasifikace, odevzdání podkladů třídním učitelům do 10:00.
15.11. Pedagogická rada vyučujících, 14:10, po skončení pedagogické rady se bude v případě potřeby konat porada širšího vedení školy (vedení+předsedové PK)
17. 11. Státní svátek
28. 11. Písemná zkouška DSD II, sexta D, prof. Hoffman

Prosinec

1. 12. Uzávěrka přihlášek k jarnímu termínu maturitní zkoušky dle Maturitní vyhlášky.
13. 12. Pracovní porada všech vyučujících 14:05
22. 12. Školní akademie, besídky tříd
23. 12. – 2. 1.
Vánoční prázdniny

Leden

3. 1. Zahájení vyučování po Vánočních prázdninách
3. 1. Beseda “Studieren in Deutschland” 7.+8. VH, kvinta D, sexta D, prof. Hofmann,  Janáčová
7. – 13. 1. Lyžařský kurz Erlebachova bouda, tercie A, prof. Klíma
16. 1. Den otevřených dveří pro budoucí zájemce o studium, 7:45 –17:00 hod.
18. 1. Beseda s představiteli SCIO – přijímací testy na VŠ, kvarta A, kvinty 14:00, sexty 14:55, učebna 217, prof. Chaloupecká
23. 1. Prezentace TU Freiberg, 5. VH, kvinta D, prof. Hofmann
24. 1. Uzavření klasifikace za 1. pololetí, 17:00 hod.
26. 1. Čtyři kroky do nového světa 1.A a 1.C, 2.-6.VH, prof. Emanovská, Pavlíčková
26. 1. Pedagogická rada vyučujících k uzavření klasifikace za 1. pololetí, 14:00
30. 1. Chemická olympiáda kat. D, primy a sekundy (vybraní žáci), 3. - 6. VH, prof. Tříska
31. 1. Biologická olympiáda kat. C, primy a sekundy 1. – 3. VH, prof. Kaňková
31. 1. Pololetní vysvědčení

Únor

1. 2. Testy Aj – LanguageCert, písemná část, 15:00 – 18:30, učebna 026, prof. Tužová,Tříska
2. 2. Testy Aj – LanguageCert, ústní část, 9:00 – 11:00, prof. Tužová, Ošťádalová, Tříska
2. 2. Pololetní prázdniny
5. – 9. 2. Jarní prázdniny
12. 2.

Média a politika, interaktivní přednáška FSV UK, kvarta C,1. – 2. VH,                kvarta A, 3. – 4. VH

13. 2. Chemická olympiáda, kat. D (primy a sekundy, vybraní žáci), 1. - 2. hodina, učebna 026.
13. 2. Média a politika, interaktivní přednáška FSV UK, kvarta D, 3. – 4. VH
14. 2. Blok ON, prima A 1. – 3. VH, prof. Dvořáková
14. 2. Nácvik plesu, sexty a třídní, po 6. VH
14. 2. Porada vedení školy a předsedů PK (+ zájemci), 14:05, učebna 217
15. 2. Blok ON, sekunda C 1. – 3. VH, prof. Chladová, prima.C, 1. – 3. VH, prof. Dovčiaková
15. 2. Beseda s představiteli SCIO – přijímací testy na VŠ, kvarta A, kvinty 14:00, sexty 14:55, učebna 217, prof. Chaloupecká
16. 2. MATURITNÍ PLES, IMATRIKULACE 1. ROČNÍKŮ
20. 2. Pilotní zkouška DSD I, kvarta D + přihlášení žáci, 3. - 4. VH, Hof, Caf
21. 2. Blok prevence, prima D 1. – 3. VH, nelegální návykové látky, sekunda C 4. – 6. VH, rasismus a xenofobie, Prevcentrum
21. 2. Chemická olympiáda kat. C, laboratorní část (tercie a kvarty, vybraní studenti), 1. - 3. VH, učebna 027L, Halamková
22. 2. Blok ON, sekunda D 1. – 3. VH, prof. Chladová, prima D 1. – 3. VH, prof. Dovčiaková
22. -26. 2. Lyžařský kurz Lyžařská bouda, tercie C, prof. Koblic, Šmardová, Brožová
23. 2. Blok prevence, prima C 1. – 3. VH, prima A 4. – 6. VH, nelegální návykové látky, Prevcentrum
28. 2. Blok prevence, sekunda A 1. – 3. VH, sekunda D 4. – 6. VH, rasismus a xenofobie, Prevcentrum
28. 2.
Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05
Pracovní porada všech vyučujících 15:00

Březen

9. – 16. 3. Výměna s part. školou Bremerhaven, kvinta D, prof. Janáčová, Hofmann
9. – 16. 3. Výměna s part. školou Bremerhaven, kvinta D, prof. Trunečková, Izáková
13. 3. Písemná zkouška DSD I
21. 3. Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05 Pracovní porada všech vyučujících, 15:00
29. – 30. 3. Velikonoční prázdniny + státní svátky

Duben

2. 4.
Velikonoční pondělí
3. – 6. 4.
Ústní zkouška DSD I
4. – 5. 4.
Veřejná prezentace maturitních prací výtvarného oboru, sexta C, prof. Kahounová, Pavlíček, Brejcha, Brichcínová
4. 4. Hockeyšou, ICE arena Letňany, 14:45, prof. Klíma
5. 4. Chemická olympiáda kategorie B, školní kolo, 4. – 5. VH, prof. Halamková
11. 4. Pedagogická rada vyučujících, po skončení pedagogické rady se bude v případě potřeby konat porada širšího vedení školy
11. 4. Třídní schůzky + konzultační hodiny pro rodiče – 17:30 – 19:30 hod.
25. 4. Uzavření klasifikace maturujících studentů do 8:00 v případě potřeby pedagogická rada ke klasifikaci maturujících studentů
27. 4. Třídnické hodiny tříd maturantů, poslední zvonění maturantů

Květen

1. 5. Státní svátek
2. – 15. 5. DIDAKTICKÉ TESTY A PÍSEMNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ A PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY
8. 5. Státní svátek
16. 5. Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05 Pracovní porada všech vyučujících, 15:00
21. – 25. 5. ÚSTNÍ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY A ÚSTNÍ ZKOUŠKY A OBHAJOBY MATURITNÍCH PRACÍ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Červen

1. 6. Slavnostní předávání maturitních vysvědčení ve výstavní a koncertní síni Atrium na Žižkově, sexta A – 12:15, sexta C – 12:45, sexta D – 13:15
1. – 5. 6. Vodácký kurz I, kvarty
8. – 12. 6. Vodácký kurz II, kvarty
13. 6. Třídní schůzky nastupujících prim, 17:00
20. 6. Uzavření klasifikace za 2. pololetí, 17:00
22. 6. Pedagogická rada, 13:00 hod.
25. – 26. 6. Třídní výlety
27. – 28. 6. Úklid tříd, čištění lavic, odevzdávání učebnic primy a sekundy
28. 6. Burza učebnic
28. 6. Zahradní slavnost – odpolední rozloučení se školním rokem
29. 6. Závěrečné vysvědčení, ukončení školního roku 2016/2017