Gymnázium Na Pražačce
   
Velikost písma

Roční plán práce

Tisk

Upozornění! Jedná se pouze o rámcový plán.

Září

1. 9. 8:30 – zahájení školního roku
1. – 2. 9.
Třídnické práce
2. 9.
Profilová maturitní zkouška – podzimní termín
5. – 8. 9.
Seznamovací kurz pro žáky primy A, primy C, prof. Tulka, Klíma
5. – 9. 9. Seznamovací a jazykový kurz v Haidmühle, proma D, prof. Marková, Hofmann
5. – 10. 9. Poznávací zájezd do Francie, prof. Holanová, Emanovská, Chaloupecký
7. 9.
Festival vědy, tercie C, D, prof. Tříska, Kaňková
7. 9. Národní divadlo, sexta A, C, D, prof. Izáková, Dvořáková
11. – 17. 9.
Výběrový poznávací zájezd do Anglie, prof. Ošťádalová, Plajnerová
12. 9. Společná část MZ – podzimní termín, zahájení v 7:45
12. 9. Charitativní akce Světluška, kvarta A, prof. Pacáková
12. 9. 17:00 – schůzka výchovné poradkyně prof. Válkové a třídního učitele s rodiči žáků Primy C
14. 9. Prevence patologického hráčství, přednáška Prevcentrum, kvarta A (1. - 3. VH), kvarta C (4. - 6. VH), prof. Chladová
14. 9. 17:00 – schůzka výchovné poradkyně prof. Válkové a třídního učitele s rodiči žáků Primy A
16. – 23. 9. Výměnný zájezd do Bremerhavenu, kvinta D, prof. Cafourková, Janáčová
16. – 23. 9. Výměnný zájezd do Straubingu, kvinta D, prof. Libá, Komardinová
19. 9.
17:00 – schůzka výchovné poradkyně prof. Válkové a třídního učitele s rodiči žáků Primy D
19. 9. Srdíčkový den – charitativní akce, kvarta C, D prof. Janáčová
20. 9. Památník Karla Čapka ve Strži, sexta D, prof. Izáková, Tužová
21. 9.
Prevence patologického hráčství, přednáška Prevcentrum, kvarta D (1. - 3. VH), prof. Chladová
21. 9. Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05
Pracovní porada všech vyučujících 15:00
28. 9.
Státní svátek
30. 9. – 7. 10.
Výměna s part. školou Schwäbisch Gmünd, tercie D, prof. Floriánová, Marková
30. 9. – 7. 10. Výměna s part. školou Schwäbisch Gmünd, tercie D, prof. Trunečkoová, Pejčochová

Říjen

4. 10. Předávání DSD I, kvinta D, sexta A, C (vybraní žáci), 8. VH, prof. Komardinová, Hofmann
7. 10. Čtyři kroky do nového světa – Rudolfinum, prima D, sekunda C, prof. Emanovská, Navařík
11. 10. Výtvarná výstava v Rudolfinu, kvarta C 3. - 5. VH, prof. Brejcha, Pavlíček
12. 10. Management třídního kolektivu - seminář, Dr. Braun
14. 10. Nácvik evakuace školy
19. 10. Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05
Pracovní porada všech vyučujících 15:00
20. 10. Terezín – seminář, kvarta A, D, prof. Pacáková, Izáková
21. – 23. 10. Výjezdní zasedání
24. 10. Výroba zubní pasty – exkurze, sekunda C, prof. Tříska
24. 10. Prezentace studia v SRN, sexta D, prof. Hofmann
25. 10. Uzávěrka přihlášek na DSD I
25. 10. Halloween – org. kvinty
26. – 27. 10. Podzimní prázdniny
28. 10. Státní svátek
31. 10. – 2. 11. Terezín – seminář, kvarta C, prof. Plajnerová, Chladová

Listopad

1. 11. Beseda v rámci VV, 13:30, kvinta C + zájemci sexta C, sekunda C, prof. Brejcha
1. 11. Beseda v rámci VV, 13:30, kvinta C + zájemci sexta C, sekunda C, prof. Brejcha
2. 11. Management třídního kolektivu, seminář pro učitele, Dr. Braun
3. 11. Česká moderna aneb boj o nového člověka, kvinta D, od 4. VH, prof. Janáčová
3. 11. Demosthénes na Pražačce, všechny ročníky vybraní studenti, 14:00 aula
3. 11. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, exkurze, studenti semináře 1. – 2. VH, prof. Halamková
4. 11. Krysař – veřejná generálka, Švandovo divadlo, kvinta A, C, D, odchod ze školy v 10 hodin, prof. Emanovská, Holanová, Janáčová
4. 11. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR – den otevřených dveří, prima D, 1. – 4. VH, prof. Marková
4. – 6. 11.
Zájezd školního sboru Repetice do Mikulova, prof. Emanovská, Pavlíčková
7. 11. Uzavření klasifikace, odevzdání podkladů třídním učitelům do 14:00
9. 11. Ústav makromolekulární chemie AV ČR – exkurze, kvinta D 1. – 4. VH, prof. Halamková
9. 11. Pedagogická rada vyučujících, 14:10, po skončení pedagogické rady se bude v případě potřeby konat porada širšího vedení školy (vedení+předsedové PK)
9. 11. Třídní schůzky + konzultační hodiny pro rodiče: prim a sekund – 17:00 – 19:30,
tercií až sext – 17:30 – 19:30
10. 11. Sociometrie v primách – kvintách, podle rozpisu
10. 11. Ústav makromolekulární chemie – přednáška Molekuloví obři, kvarta C od 4. VH, prof. Tříska
10. 11. Ústav fotoniky ČAV, kvinta, prof. Pacáková
14. 11. Malý princ, Laterna magica, prima C, odchod ze školy v 10 hodin, prof. Holanová
15. 11. Sociometrie v primách – kvintách, podle rozpisu
16. 11. Fialky a mejdlíčka – divadelní představení, prima A, 3. – 6. VH, prof. Tulka, Macela
17. 11. Státní svátek
18. 11. Ředitelské volno
23. 11. Němčinář roku, soutěž kvinty D, 1. + 2. VH
23. 11. Pýcha a předsudek – veřejná generálka Nová scéna ND, sexta A, kvarta C, odchod v 9:00, prof. Holanová, Emanovská
24. 11. Don Juan – divadelní představení a workshop, divadlo Pod Palmovkou, kvarta D, tercie C, odch. po 2. VH, kvarta D návrat na odpolední vyučování, prof. Emanovská, Izáková
24. 11. Pilotní zkouška DSD II, sexta D, 5. – 6. VH, prof. Hofmann
28. 11. Olympiáda ČJ, 14:00
28. 11. První pomoc – seminář pro tercie, prof. Rams
28. 11. Odevzdání přihlášek k jarnímu termínu maturitní zkoušky třídním učitelům
30. 11. Nelegální návykové látky – blok prevence, prima A + D, prof. Chladová
30. 11. Písemná zkouška DSD II, sexta D, prof. Hoffman
30. 11. Fyziklání – soutěž, 17:00 – 20:00, prof.Pacáková

Prosinec

1. 12. Uzávěrka přihlášek k jarnímu termínu maturitní zkoušky dle Maturitní vyhlášky.
1. 12. Le Malade Imaginaire – Saelesiánské divadlo, představení ve FJ, sexty – výběr žáků, prof. Chaloupecký, Holanová
1. 12. Blok občanské nauky, prima A, 1. – 3. VH, prof. Chladová
2. 12. Koncert školního sboru Repetice, Dům s pečovatelskou službou, Krásova 16, 16:00 hodin
3. 12. Společný koncert sborů Repetice a Gaudium, Betlémská kaple na Žižkově, 18:00 hodin
2. – 4. 12. Výměna pěveckých sborů Repetice (Pražačka) a Gaudium (Mikulov) – návštěva sboru Gaudium v Praze
5. 12. Srdíčkový den – charitativní sbírka, kvarta C, D, prof. Janáčová, Izáková
5. – 8. 12.
Ústní zkouška DSD II, sexta D, prof. Hofmann, Cafourková, Komardinová
8. 12. Rudolfinum, Čtyři kroky do nového světa, prima A, prima C, prof. Dovčiaková, Pavlíčková
8. 12. Reálie Německa – workshop, vybraní studenti sekundy D, prof. Marková
8. 12. Blok občanské nauky, prima D, 1. – 3. VH, prof. Chladová
9. 12. Nelegální návykové látky, poruchy příjmu potravy – blok prevence, prima C, sekunda C, prof. Chladová
12. 12. Konverzační soutěž v NJ – odpoledne, prof. Janáčová, Cafourková, Marková
12. 12. The Action – dopravní prevence, kvinty, návrat na 5. VH, prof. Cafourková, Moravcová, Kalač
13. 12. O čo ide Idě – kino Aero, film + beseda, kvarta A, C, D, 2. – 5. VH, prof. Chladová, Izáková, Plajnerová
14. 12. Pracovní porada všech vyučujících 14:05
14. 12. Management třídního kolektivu II., seminář pro učitele, Dr. Braun
14. 12. Poruchy příjmu potravy – blok prevence, sekunda A + D, prof. Chladová
14. 12. ANIMACE – Artcrossing, workshop NG Veletržní palác, sekunda C – skupina VV 2, odchod 9:15, prof. Kahounová
15. 12. Blok občanské nauky, prima C, 1. – 3. VH, prof. Chladová
15. 12. Třetí mysl – výtvarný projekt v NG, tercie C, 3. – 7. VH, prof. Kahounová, Brichcínová
15. – 18. 12. Výběrový lyžařský kurz Erlebachova bouda, zájemci z různých tříd, prof. Rams, Koblic
20. 12. Zeměpisná olympiáda, zájemci všech ročníků, 8. – 9. VH, prof. Pejčochová, Měkota
21. 12. Veřejná generální zkouška FOK – Obecní dům, tercie A, prof. Dovčiaková, Navařík
21. 12.
Adventní zájezd, německé třídy tercie – kvinta, prof. Cafourková, Trunečková
22. 12. Školní akademie, besídky tříd
23. 12. – 2. 1.
Vánoční prázdniny

Leden

3. 1. Zahájení vyučování po Vánočních prázdninách
5. 1. Blok občanské nauky, sekunda C, 1. – 3. VH, prof. Chladová
8. – 14. 1. LVK tercie A, Erlebachova bouda – prof. Klíma
12. 1. Blok občanské nauky, sekunda D, 1. – 3. VH, prof. Chladová
13. 1.
Čtyři kroky do nového světa – Rudolfinum, tercie D, kvarta A, prof. Emanovská, Navařík
17. 1. Den otevřených dveří pro budoucí zájemce o studium, 7:45 –17:00 hod.
18. 1. Soutěž v anglickém jazyce, školní kolo, prof. Ošťádalová, Klíma
25. 1. Uzavření klasifikace za 1. pololetí, 14:00 hod.
27. 1. Pedagogická rada vyučujících k uzavření klasifikace za 1. pololetí, 14:00
30. 1. Pythagoriáda, školní kolo, prof. Kaňková
31. 1. Chemická olympiáda kategorie D, praktická část školního kola, 1. – 6. VH, prof. Tříska
31. 1. Pololetní vysvědčení

Únor

1. 2. Blok primární prevence, agresivní chování a šikana, prima C, 1. – 3. VH, prima D 4. – 6. VH, prof. Chladová
2. 2. Chemická olympiáda kategorie D, test školního kola, 3. – 4. VH, prof. Tříska
2. 2. Chemická olympiáda kategorie C, praktická část školního kola I, 8. – 9. VH, prof. Halamková
2. 2. Blok občanské nauky, prima A 1. – 3. VH, prof. Chladová
3. 2. Mezinárodní jazyková zkouška z Aj – Language Cert, prof. Ošťádalová, Tužová, Tříska
3. 2. Pololetní prázdniny
7. 2. Výtvarný projekt, kvarta C, skupina prof. Brejchy
7. 2. Projekt Indiáni, sekundy, 3. – 6. VH, prof. Libá
8. 2. Generálka plesu, sál Lucerna, sexty, 14:30 – 15:00, třídní učitelé
8. 2. Blok primární prevence, rasismus a xenofobie, sekunda D, 1. – 3. VH, sekunda A 4. – 6. VH, prof. Chladová
9. 2. Blok občanské nauky, prima C 1. – 3. VH, prof. Chladová
10. 2. Biologická olympiáda, školní kolo, výběr studentů, prof. Kaňková
10. 2. MATURITNÍ PLES, IMATRIKULACE 1. ROČNÍKŮ
12. – 18. 2. LVK tercie D, Erlebachova bouda – prof. Koblic, Klíma, Šmardová, Pejčochová
13. 2. Poetické setkání – recitační přehlídka, primy a sekundy, aula 14:00 – 15:00, prof. Dvořáková, Izáková
15. 2. Blok primární prevence, rasismus a xenofobie – sekunda C, 1. – 3. VH, agresivní chování a šikana – prima A, 4. – 6. VH,prof. Chladová
15. 2. Pilotní zkouška DSD I, kvarta D + vybraní studenti kvinty A, C, prof. Cafourková, Hofmann
16. 2. Setkání s výchovnou poradkyní, prima A, 1. VH, prof. Válková
16. 2. Blok občanské nauky, prima D 1. – 3. VH, prof. Chladová
16. 2. Jeden den s fyzikou, tercie A, kvarta A + zájemci, prof. Pacáková
17. 2. Mezinárodní jazyková zkouška z Aj – Language Cert, prof. Ošťádalová, Tužová, Tříska
17. 2. Chemická olympiáda kategorie C, praktická část školního kola II, 1. – 3. VH, prof. Halamková
17. 2. Řekni drogám NE, protidrogová prevence, tercie A – 1. a 2. VH, tercie C – 3. a 4. VH, prof. Chladová
21. – 24. 2.
Poznávací zájezd Osvětim, sexty – výber studentů, prof. Tulka, Chladová, Chaloupecký
22. 2.
Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05 Pracovní porada všech vyučujících, 15:00
23. 2. Setkání s výchovnou poradkyní, prima C, 1. VH, prof. Válková
26. 2. – 3. 3. LVK tercie C, Lyžařská bouda – prof. Šmardová

Březen

1. 3. Odevzdání přihlášek ke studiu na Gymnáziu Na Pražačce
2. 3. Setkání s výchovnou poradkyní, prima D, 1. VH, prof. Válková
2. 3. Blok občanské nauky, sekunda C 1. – 3. VH, prof. Chladová
2. 3. Muzeum Franze Kafky, kvinta A 7. – 8. VH, prof. Emanovská
3. 3. Jugend debattiert international, školní kolo, kvinta D 5. – 6. VH, prof. Cafourková, Hofmann
3. 3. Language Cert, mezinárodní zkouška z AJ, prof. Ošťádalová, Tužová, Tříska
7. 3. Chemická olympiáda kategorie D, obvodní kolo, prof. Tříska
8. 3. Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05 Pracovní porada všech vyučujících, 15:00
9. 3. Písemná zkouška DSD I
9. 3. Blok občanské nauky, sekunda D 1. – 3. VH, prof. Chladová
9. 3. Středověké umění, program v Anežském klášteře, tercie C, prof. Emanovská, Brichcínová, Kahounová
10. 3. Jugend debattiert international, obvodní kolo, kvinta vybraní žáci, prof. Cafourková
13. – 19. 3. JARNÍ PRÁZDNINY
20. 3. Chemická olympiáda kategorie C, 2. a 3. VH, prof. Halamková
20. 3. Srdíčkový den, charitativní sbírka, tercie C, prof. Janáčová
21. 3. Srdíčkový den, charitativní sbírka, tercie A, prof. Halamková
24. – 31. 3. Výměna s part. školou Bremerhaven, kvinta D, prof. Cafourková, Janáčová
24. – 31. 3. Výměna s part. školou Straubing, kvinta D, prof. Libá, Komardinová
28. 3. Veřejná generální zkouška FOK – Obecní dům, sekunda D, prof. Pavlíčková

Duben

3. 4.
Uzavření klasifikace, odevzdání podkladů třídním učitelům do 14:00
3. – 6. 4.
Ústní zkouška DSD I
4. – 5. 4.
Veřejná prezentace maturitních prací výtvarného oboru, sexta C, prof. Kahounová, Pavlíček, Brejcha, Brichcínová
4. 4. Hockeyšou, ICE arena Letňany, 14:45, prof. Klíma
5. 4. Chemická olympiáda kategorie B, školní kolo, 4. – 5. VH, prof. Halamková
5. 4. Pedagogická rada vyučujících, po skončení pedagogické rady se bude v případě potřeby konat porada širšího vedení školy
5. 4. Třídní schůzky + konzultační hodiny pro rodiče – 17:30 – 19:30 hod.
6. 4. Svět kolem nás: Vietnam – brána do Indočíny, kvarta C, D, kvinta A, D 1. – 2. VH, prof. Pejčochová, Měkota
10. 4. Planeta Země 3000: Brazílie – vášnivé srdce Jižní Ameriky, tercie 1. – 3. VH, prof. Pejčochová, Měkota
11. 4. Maturitní písemné práce z ČJ
11. 4. EU – legislativní proces – Jiří Hladík, kvinta C (A), 3. – 4. VH, prof. Dvořáková
11. 4. Komunikační centrum Školská 28 – příprava výstavy, kvarta C, 3. – 5. VH, prof. Brejcha, Pavlíček
13. – 17. 4. Velikonoční prázdniny + státní svátky
18. – 21. 4. Přijímací zkoušky
18. 4. SCÉNOHRÁTKY primy, sekundy – aula, 10:00 – 12:00
18. 4. Profitesty, kvinty, prof. Válková
18. 4. ČVUT – laboratoře vysokých napětí, exkurze, kvarta A, prof. Pacáková
19. 4. Stanice přírodovědců, Praha 5, prima A 10:30 – 12:30, prof. Kaňková
19. 4. Komentovaná prohlídka Lorety a varhan, sekudna C, prof. Dvořáková
19. 4. Návštěva z věznice Jiřetice – prevence kriminality mládeže, kvarty, aula 3. – 5. VH, prof. Chladová
19. 4. ČVUT – laboratoře vysokých napětí, exkurze, kvinta A, prof. Pacáková
19. 4. Konopiště – Chvojen, národopisná exkurze, kvarta A, prof. Dočekalová
20. 4. SCÉNOHRÁTKY primy, sekundy – aula, 10:00 – 12:00
20. 4. Blok občanské nauky, prima A, prof. Chladová
20. 4. Profitesty, kvinty, prof. Válková
20. 4. Caesar Crystal Bohemiae – exkurze do sklárny, prima D, prof. Marková, Tříska
21. 4. Památník Vojna a Lety, exkurze, primy, prof. Floriánová
21. 4. Návštěva poslanecké sněmovny, 9:00 – sekunda A, prof. Chladová, 10:00 – sekunda C, prof. Dvořáková, 11:00 – sekunda D, prof. Ošťádalová
25. 4. Anežský klášter – středověk, interaktivní pořad VV – Čj, tercie D, odchod 10:00, prof. Izáková
25. 4. La Fabrika – divadelní představení zaměřené na prevenci šikany, primy, prof. Chladová, Tulka, Marková
26. 4. Uzavření klasifikace maturujících studentů do 8:00 v případě potřeby pedagogická rada ke klasifikaci maturujících studentů
26. 4. D21 – Trnová koruna, sekunda C, D, kvarta D, odchod 8:15, prof. Dvořáková, Izáková
26. 4. Koncert školního sboru Repetice, 19:30, Betlémská kaple na Žižkově, host – sbor „Tvoje máma“, prof. Emanovská, Pavlíčková
27. 4. Blok občanské nauky, prima C, prof. Chladová
27. 4. Anežský klášter – středověk, interaktivní pořad VV – Čj, tercie A, odchod 12:00, prof. Dvořáková
27. 4. William Goldig – Lord of the Flies, divadelní představení v angličtině, sekunda A, D, tercie A, C, D, 1. – 3. VH, prof. Ošťádalová, Plajnerová, Pešková, Kalač
28. 4. Body the Exhibition – výstava, studenti semináře Biologie organismů + výběr, prof. Halamková
28. 4. Třídnické hodiny tříd maturantů, poslední zvonění maturantů

Květen

1. 5. Státní svátek
2. 5. Pilotní zkoušky LanguageCert – uzávěrka, kvinty A, C, D, prof. Tužová, Ošťádalová, Kalač
2. – 15. 5. DIDAKTICKÉ TESTY A PÍSEMNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ A PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY
3. – 4. 5. Berlín – exkurze, výběr studentů tercií, kvart a kvint, prof. Janáčová, Floriánová
3. 5. Aeroškola – výtvarný projekt, 8:30 – 12:30, prima C, skupina prof. Brichcínové
4. 5. Blok občanské nauky, prima D, prof. Chladová
4. 5. Čtyři kroky do nového světa – Rudolfinum, sekunda A, kvarta D, prof. Emanovská, Pavlíčková
8. 5. Státní svátek
10. 5. Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05 Pracovní porada všech vyučujících, 15:00
11. 5. Blok občanské nauky, sekunda C, prof. Chladová
11. 5. Uměnovědný zájezd do Drážďan, kvinta C, prof. Kahounová, Černá-Pivovarová
14. – 19. 5. Sportovní kurz – kvinty, prof. Klíma
18. 5. Blok občanské nauky, sekunda D, prof. Chladová
18. 5. Paní Bovaryová, Divadlo pod Palmovkou, kvarta C 3. – 6. VH, prof. Emanovská
22. – 26. 5. ÚSTNÍ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY A ÚSTNÍ ZKOUŠKY A OBHAJOBY MATURITNÍCH PRACÍ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY
22. 5. Žij svůj sen, projekt kvarty, 9:00 – 12:30, aula
22. 5. Život bez závislostí – právní vědomí, blok prevence, prima C 1. – 2. VH, prima D 3. – 4. VH, prof. Chladová
23. 5. Život bez závislostí – téma hodnot, blok prevence, sekunda A 1. – 2. VH, sekunda C 3. – 4. VH, prof. Chladová
24. 5. ÚČOV Bubeneč – exkurze, prima A – 8:30 – 10:00, prima C – 10:30 – 12:00, prof. Tříska
24. 5. Astrofyzika – přednáška v Planetáriu, 9:00, kvinty, prof. Zeinert
25. 5. Besedy o energetice, 9:00 – 10:30 kvinta A + C, 11:00 – 12:30 kvinta C +D, prof. Pacáková
29. 5. Instalace výstavy ve Viničním domku Modřany, kvarta C, prof. Brejcha, Pavlíček
30. 5. Vernisáž výstavy kvarty C, Viniční domek Modřany, prof. Brejcha, Pavlíček

Červen

1. 6. Fotografování tříd
2. 6. Slavnostní předávání maturitních vysvědčení ve výstavní a koncertní síni Atrium na Žižkově, sexta A – 12:15, sexta C – 12:45, sexta D – 13:15
2. – 6. 6. Vodácký kurz, kvarta A + C, prof. Rams, Kašpar, Trunečková, Pacáková
5. – 9. 6. Závěrečné testy z NJ
6. 6. Othello, Divadlo pod Palmovkou, tercie A, C 3. – 6. VH, prof. Emanovská, Dvořáková
9. 6. Colourful people – projekt VV, tercie C 1. – 6. VH, prof. Kahounová, Brichcínová
9. – 13. 6. Vodácký kurz, kvarta D, prof. Koblic, Kašpar, Izáková
13. 6. Divadelní adaptace R.U.R. v podání kvinty C, aula 14:00, prof. Holanová
14. 6. Třídní schůzky nastupujících prim, 17:00
16. – 23. 6.
Mezinárodní výměna Bornheim, sekuda D
17. – 24. 6.
Mezinárodní výměna Sch. Gmünd, sekuda D
19. 6. Válka profesora Klamma, divadelní představení ve škole + beseda, uč. fyziky, tercie A 4. – 6. VH, prof. Dvořáková
19. – 23. 6.
Krajinářský kurz Varvažov, kvinta C, prof. Brejcha, Kahounová
19. 6. Deinstalace výstavy, kvarta C, prof. Pavlíček
21. 6. Uzavření klasifikace za 2. pololetí, 14:00
22. 6. Čapkova strž, exkurze, sekunda A, prof. Libá, Holanová
23. 6. Uzávěrka přihlášek k podzimnímu termínu maturitní zkoušky
23. 6. Pedagogická rada, 13:00 hod.
26. – 27. 6. Třídní výlety
28. – 29. 6. Úklid tříd, čištění lavic, odevzdávání učebnic primy a sekundy, burza učebnic, ztrát a nálezů
29. 6. Burza učebnic
29. 6. Zahradní slavnost – odpolední rozloučení se školním rokem
30. 6. Závěrečné vysvědčení, ukončení školního roku 2016/2017